Polityka prywatności

certit.pl

W związku z regulacją RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku, chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odtąd odbywało.

1. Administratorem Państwa danych na portalu Certit.pl jest Certit, ul. Chmielowicka 29/10, 45-758 Opole.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected]

3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację Polityki Prywatności.

4. Certit na portalu Certit.pl będzie przetwarzał pozyskane od Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).

5. Państwa dane osobowe zostały pozyskane za pomocą: wysyłania formularza internetowego, wysłania do nas korespondencji mailowej lub papierowej, w skutek bezpośredniego kontaktu w biurze lub kontaktu telefonicznego.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i dotyczy:

– podstawowych działań związanych z wykonaniem umowy (realizacji zamówień, wykonania zleconych usług, przygotowywania ofert, realizacji dostaw oraz do marketingu naszej oferty usługowo-handlowej);

– podmiotów wspierających wykonanie umowy ( m.in. firmy kurierskie, firmy windykacyjne, firmy informatyczne);

– wypełnienie obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator na podstawie art. 6, ust 1 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (np. Urząd Skarbowy, ZUS, sąd powszechny).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy, jest warunkiem jej zawarcia.

8. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Państwa dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

10. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych osobowych, c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

12. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.