Jak sformatować dysk i ustawić partycje w Windows narzędziem Diskpart

  1. Uruchamiamy Windows terminal
  2. Wpisujemy
diskpart.exe

3. Listujemy dyski

list disk

4. Wybieramy dysk do sformatowania np.: Disk 3

select disk 3

5. Sprawdzamy wybrany dysk

list disk

6. Czyścimy dysk w pełni

clean

Dysk jest gotowy do rekonfiguracji w narzędzie “Zarządzanie Dyskami”